Πολιτική Απορρήτου
    

Η TAXI Luxury σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να περιηγηθούν σ’ αυτή  χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να κάνουν κράτηση διαδρομής ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας.

 

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του www.taxiluxury.com αν χρειαστεί να κάνετε κράτηση διαδρομής, αλλά και για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με αυτήν είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα μας  δηλώσετε οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.taxiluxury.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η ιστοσελίδα www.taxiluxury.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτή και τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα  δηλώσετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.taxiluxury.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των παραγγελιών τους και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου υπάρχει περίπτωση να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει όπως προβλέπει το άρθρο αρ. 12 του ν. 2472/97.

Visa Mastercard
Copyright © 2019 Taxi Luxury - All rights reserved.  | Όροι Χρήσης |  | Πολιτική Απορρήτου |Created by ThinkBag Ltd.